نهمین گردهمایی زنان عاشورایی با اجرای گروه هنری حنانه

نهمین گردهمایی زنان عاشورایی امروز 4 آبان ماه در حسینیه شهدای بسیج محله افسریه برگزار شد. در این همایش بیش از 5000 نفر از بانوان سطح شهر تهران گرد هم آمده اند. در این همایش برنامه های متنوعی اعم از سخنرانی، مدیحه سرایی و … برگزار گردید.

گروه هنری حنانه نیز نمایش شوق حضور ( سایرتصاویر فیلم و توضیحات) را در ابتدای مراسم اجرا کرد. نمایش شوق حضور روایتگر 10 پرده از واقعه عاشورا است که از توبه حرّ آغاز ، و شهادت حضرت علی اکبر(ع)، قاسم ابن الحسن (ع)، حضرت عباس (ع) ، حضرت علی اصغر(ع) و خرابه های شام را به تصویر می کشد و در نهابت به مجلس یزید و خطبه های حضرت زینب (س) ختم می شود.

مدت زمان نمایش شوق حضور 70 دقیقه می باشد.

 

نمایش شوق حضور روایتگر 10 پرده از واقعه عاشورا

نمایش شوق حضور-ورودیه

 

نمایش شوق حضور روایتگر 10 پرده از واقعه عاشورا

نمایش شوق حضور-توبه حر

 

نمایش شوق حضور روایتگر 10 پرده از واقعه عاشورا

نمایش شوق حضور-توبه حر

 

نمایش شوق حضور روایتگر 10 پرده از واقعه عاشورا

نمایش شوق حضور- نبرد حر

 

نمایش شوق حضور روایتگر 10 پرده از واقعه عاشورا

نمایش شوق حضور-اذن میدان حضرت علی اکبر(ع)

 

نمایش شوق حضور روایتگر 10 پرده از واقعه عاشورا

نمایش شوق حضور- شهادت علی اکبر (ع)

 

نمایش شوق حضور روایتگر 10 پرده از واقعه عاشورا

نمایش شوق حضور- وداع امام حسین (ع) با علی اکبر (ع)

 

نمایش شوق حضور روایتگر 10 پرده از واقعه عاشورا

نمایش شوق حضور- وداع با علی اکبر (ع)

 

نمایش شوق حضور روایتگر 10 پرده از واقعه عاشورا

نمایش شوق حضور-شهادت حضرت قاسم (ع)

 

نمایش شوق حضور روایتگر 10 پرده از واقعه عاشورا

نمایش شوق حضور-شهادت حضرت عباس(ع)

 

نمایش شوق حضور روایتگر 10 پرده از واقعه عاشورا

نمایش شوق حضور- شهادت علی اصغر(ع)

 

نمایش شوق حضور روایتگر 10 پرده از واقعه عاشورا

نمایش شوق حضور- حضرت زینب (س) و رقیه (س)

 

نمایش شوق حضور روایتگر 10 پرده از واقعه عاشورا

اجرای نمایش شوق حضور در گردهمایی زنان عاشورایی

 

نمایش شوق حضور روایتگر 10 پرده از واقعه عاشورا

نمایش شوق حضور در گردهمایی زنان عاشورایی

ارسال نظر