شوق حضور

  • نمایش شوق حضور- روایت 10 پرده از واقعه عاشورا-گروه هنری حنانه

 

مدت زمان : 70 دقیقه
موضوع: واقعه عاشورا
توضیح:

گروه حنانه با نمایش شوق حضور به عزاداران سیدالشهدا (ع) می پیوندد.
نمایش شوق حضور با نویسندگی زنده یاد “منصوره فیلی” و کارگردانی “شیوا کاتوزیان” و اجرای گروه هنری حنانه در سال 1394 برای چهاردهمین سال اجرای خود آماده می شود.
در شوق حضور موسیقی،نریشن،حرکات فرم و دیالوگ دست به دست یکدیگر می دهند تا روایتی از 10 تابلوی روز عاشورا را که از جنگ ظهر عاشورا شروع شده و با خطبه خوانی حضرت زینب (س) پایان می پذیرد،به تصویر بکشد.به عبارت دیگر این نمایش یک تعزیه مدرن است.
“شوق حضور” از دیدگاه “حضرت زینب(س)” به وقایع عاشورا پرداخته است .

جهت هماهنگی با گروه حنانه برای اجرای این نمایش در مراسم خود با شماره های ۰۹۱۲۱۹۳۰۱۹۴ و ۰۹۱۲۴۷۰۴۷۹۸ تماس بگیرید.