اهتزار پرچم حرم حضرت زینب (س) در برج میلاد + تصاویر

پرچم حرم حضرت زینب کبری (س) در مراسمی بسیار با شکوه و معنوی در گنبد آسمان برج میلاد تهران به اهتزار در آمد. این پرچم که از بیروت به تهران منتقل شده  بود در مراسمی بسیار زیبا توسط خادمین حرم حضرت زینب (س)، هیأتبیت الزهرا(س)، گروه هنری حنانه ، فرزندان شهدای مدافع حرم حضرت زینب (س) و مردم و مسئولان شهری به اهتزار در آمد.
همچنین در پایان این مراسم حاضرین به صورت نمادین با اثر انگشت خود به امام حسین (ع) لبیک گفتند.
گروه هنری حنانه نیز مفتخر بود تا در اجرای این مراسم بسیار باشکوه معنوی مشارکت داشته باشد.
گروه هنری حنانه در مراسم اهتزار پرچم حرم حضرت زینب (س) در برج میلاد

گروه هنری حنانه در مراسم اهتزار پرچم حرم حضرت زینب (س) در برج میلاد

 

اهتزار پرچم حرم حضرت زینب (س) در برج میلاد

اهتزار پرچم حرم حضرت زینب (س) در برج میلاد

 

گروه هنری حنانه در مراسم اهتزار پرچم حرم حضرت زینب (س) در برج میلاد

گروه هنری حنانه در مراسم اهتزار پرچم حرم حضرت زینب (س) در برج میلاد

 

گروه هنری حنانه در مراسم اهتزار پرچم حرم حضرت زینب (س) در برج میلاد

گروه هنری حنانه در مراسم اهتزار پرچم حرم حضرت زینب (س) در برج میلاد

 

گروه هنری حنانه در مراسم اهتزار پرچم حرم حضرت زینب (س) در برج میلاد

گروه هنری حنانه در مراسم اهتزار پرچم حرم حضرت زینب (س) در برج میلاد

 

گروه هنری حنانه در مراسم اهتزار پرچم حرم حضرت زینب (س) در برج میلاد

گروه هنری حنانه در مراسم اهتزار پرچم حرم حضرت زینب (س) در برج میلاد

 

گروه هنری حنانه در مراسم اهتزار پرچم حرم حضرت زینب (س) در برج میلاد

گروه هنری حنانه در مراسم اهتزار پرچم حرم حضرت زینب (س) در برج میلاد

 

گروه هنری حنانه در مراسم اهتزار پرچم حرم حضرت زینب (س) در برج میلاد

گروه هنری حنانه در مراسم اهتزار پرچم حرم حضرت زینب (س) در برج میلاد

 

گروه هنری حنانه در مراسم اهتزار پرچم حرم حضرت زینب (س) در برج میلاد

گروه هنری حنانه در مراسم اهتزار پرچم حرم حضرت زینب (س) در برج میلاد

 

گروه هنری حنانه در مراسم اهتزار پرچم حرم حضرت زینب (س) در برج میلاد

گروه هنری حنانه در مراسم اهتزار پرچم حرم حضرت زینب (س) در برج میلاد

 

اهتزار پرچم حرم حضرت زینب (س) در برج میلاد

اهتزار پرچم حرم حضرت زینب (س) در برج میلاد

 

اهتزار پرچم حرم حضرت زینب (س) در برج میلاد

اهتزار پرچم حرم حضرت زینب (س) در برج میلاد

 

حمل پرچم حرم حضرت زینب (س) توسط فرزندان شهدای مدافع حرم

حمل پرچم حرم حضرت زینب (س) توسط فرزندان شهدای مدافع حرم

 

حمل پرچم حرم حضرت زینب (س) توسط فرزندان شهدای مدافع حرم

حمل پرچم حرم حضرت زینب (س) توسط فرزندان شهدای مدافع حرم

 

اهتزار پرچم حرم حضرت زینب (س) توسط فرزندان شهدای مدافع حرم در برج میلاد

اهتزار پرچم حرم حضرت زینب (س) توسط فرزندان شهدای مدافع حرم در برج میلاد

 

اهتزار پرچم حرم حضرت زینب (س) در برج میلاد

اهتزار پرچم حرم حضرت زینب (س) در برج میلاد

 

اهتزار پرچم حرم حضرت زینب (س) در برج میلاد

اهتزار پرچم حرم حضرت زینب (س) در برج میلاد

 

اهتزار پرچم حرم حضرت زینب (س) در برج میلاد

اهتزار پرچم حرم حضرت زینب (س) در برج میلاد

 

مدیحه سرایی در مراسم اهتزار پرچم حرم حضرت زینب (س) در برج میلاد

مدیحه سرایی در مراسم اهتزار پرچم حرم حضرت زینب (س) در برج میلاد

 

صابر خراسانی در مراسم اهتزار پرچم حرم حضرت زینب (س) در برج میلاد

صابر خراسانی در مراسم اهتزار پرچم حرم حضرت زینب (س) در برج میلاد

 

گروه هنری حنانه- لبیک به امام حسین (ع) به صورت نمادین با جمع آوری اثر انگشت

گروه هنری حنانه- لبیک به امام حسین (ع) به صورت نمادین با جمع آوری اثر انگشت

 

گروه هنری حنانه- لبیک یا حسین (ع) به صورت نمادین

گروه هنری حنانه- لبیک یا حسین (ع) به صورت نمادین

 

گروه هنری حنانه- لبیک یا حسین (ع) به صورت نمادین

گروه هنری حنانه- لبیک یا حسین (ع) به صورت نمادین

 

گروه هنری حنانه- لبیک یا حسین (ع) به صورت نمادین

گروه هنری حنانه- لبیک یا حسین (ع) به صورت نمادین

 

گروه هنری حنانه- لبیک یا حسین (ع) به صورت نمادین

گروه هنری حنانه- لبیک یا حسین (ع) به صورت نمادین

 


گروه هنری حنانه

 

 

 

ارسال نظر